RESEARCH MANAGEMENT CENTRE, UTM

19
Nov

Jawatan Kosong November 2013 (Pembantu Tadbir P/O – N17)

JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)
GRED : N17
KUMPULAN PERKHIDMATAN / KLASIFIKASI : SOKONGAN


JADUAL GAJI
MINIMUM : RM928.00
MAKSIMUM : RM3,375.00


SYARAT LANTIKAN
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 3. Sijil Pelajaran malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; (Gaji permulaan ialah pada gred N17:P1-RM928.00) : dan
 4. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) Bahasa Inggeris dan Matematik pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


CARA MEMOHON
 1. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan RMC, UTM
 2. Salinan sijil-sijil akademik, transkrip dan dokumen berkaitan yang telah disahkan hendaklah disertakan semasa memohon
 3. Permohonan yang tidak menurut peraturan, tidak lengkap dan diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan


ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP IKLAN
Permohonan hendaklah sampai kepada :

UNIT PENGURUSAN SUMBER
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
81310 UTM JOHOR BAHRU
JOHOR
(U/P:EN. FAUZI BIN ABD RAHMAN)

Tarikh Iklan : 19 November 2013
Tarikh Tutup : 26 November 2013

NOTA

 • Taraf jawatan adalah SEMENTARA
 • Sila tulis nama jawatan yang dipohon di sebelah kiri sampul surat
 • Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga
 • Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya