RESEARCH MANAGEMENT CENTRE, UTM

12
Feb

PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN NKEA ( NRGS )

NKEA PERTANIAN EPP#1 (HERBA) : Pemberitahuan Pembukaan Permohonan Skim Geran Penyelidikan NKEA (NRGS)

Untuk makluman YBhg. Dato? / Prof. / Dr. / Tuan / Puan, permohonan untuk memohon geran di bawah Skim Geran Penyelidikan NKEA Herba EPP#1 untuk Bil.1/2014 telah dibuka. Tarikh akhir permohonan perlu dikemukakan ke RMC adalah 19 Februari 2014.

2. Untuk makluman juga, buat masa ini, permohonan hanya terbuka kepada penyelidikan dibawah Klaster Agronomi dan Klaster Teknologi Pemprosesan. 

3. Sila layari pautan di bawah untuk mendapatkan Borang Permohonan dan juga Garis Panduan Bagi Penyelidik untuk rujukan.

Sekian. Terima kasih.

BORANG PERMOHONAN NRGS NEW!!

GARIS PANDUAN NRGS NEW!!