TRANS DISIPLINARY RESEARCH GRANT (TRGS) 2014

OPENING OF NEW GRANTS BY MINISTERY OF EDUCATION TRANS DISIPLINARY RESEARCH GRANT (TRGS) 2014 17 March 2014 till 20 April 2014 Please submit your application through MyGRANTS System at http://mygrants.gov.my/ Program Criteria : Ceiling : RM1,500,000.00 (1.5 million)...

ANUGERAH PENYELIDIKAN (CITRA KARISMA 2014)

Penyelidik yang dihormati, Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) MEMPELAWA semua penyelidik yang mempunyai projek penyelidikan tamat pada tahun 2013 untuk menghantar pencalonan Anugerah Penyelidikan 2013 sempena Majlis Citra Karisma 2014 yang akan diadakan pada bulan...