RESEARCH MANAGEMENT CENTRE, UTM

19
Apr

Penyambungan Semula dan Lantikan Baru Felo Pasca Doktoral

Sukacita dimaklumkan Permohonan Penyambungan Semula dan Lantikan Baru Felo Pasca Doktoral dibuka mulai 14 April 2015. Bagi permohonan penyambungan semula, terbuka kepada Pasca Doktoral yang kontrak semasa tamat sebelum atau pada 30 Jun 2015. Semua permohonan hendaklah dihantar secara ‘hardcopy’ ke RMC sebelum 30 April 2015.

Sila layari http://rmc.utm.my/research-activity/3/ untuk mendapatkan garis panduan terkini permohonan.

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Urusetia Pasca Doktoral di (rmc.postdoc@utm.my)

2 Responses

  1. RahmatNaim

   Thanks for the feedback!
   RADIS team already been informed.
   we’ll fix it shortly.
   We really appreciate your concern
   A very sharp eye 😉