RESEARCH MANAGEMENT CENTRE, UTM

24
Feb

MTE 2016: Congratulations to all the participants and winners.

Dear respected researchers,
Pameran MTE 2016 telah berlangsung pada 18-20 Februari 2016 di PWTC Kuala Lumpur. Sebanyak 17 produk dari 9 penyelidik telah mewakili UTM pada pameran kali ini. UTM telah berjaya memenangi 1 Anugerah Khas, 2 Pingat Emas, 7 Pingat Perak dan 8 Pingat Gangsa.

Tahniah diucapkan kepada semua penyelidik di atas kejayaan di Pameran MTE 2016.

MTE 2016 has been held from 18-20 February 2016 at PWTC Kuala Lumpur. A total of 17 products from 9 researchers represented UTM in this year exhibition. UTM won 1 Special Award, 2 Gold Medals, 7 Silver Medals and 8 Bronze Medals.
Congratulations to all the researchers for their success at MTE 2016 exhibition.

 

Assoc. Prof. Ir. Dr. Herlina Abdul Rahim
C.Eng, SMIEEE, MIET, MIEM
 
Deputy Director (Corporate Service)
Research Management Centre,
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 UTM, Skudai, Malaysia