RESEARCH MANAGEMENT CENTRE, UTM

26
Sep

Pemakluman pertukaran terma pelantikan menggunakan peruntukan geran penyelidikan

Selaras dengan perlaksanaan Job on Campus (JOC) pihak RMC ingin memaklum terdapat perubahan nama pada terma pelantikan di dalam RADIS  kepada seperti berikut.
Nama baru Nama lama
BI BM Singkatan Term Singkatan
RESEARCH STUDENT TRAINING SCHEME : RESEARCH ASSISTANT (SLPP RA) SKIM LATIHAN PELAJAR PENYELIDIKAN : PEMBANTU PENYELIDIKAN SLPP RA UPAH UPAH
RESEARCH STUDENT TRAINING SCHEME : RESEARCH STUDENT ASSISTANT (SLPP SRA) SKIM LATIHAN PELAJAR PENYELIDIKAN : PEMBANTU PELAJAR PENYELIDIKAN SLPP SRA Skim Pelajar Bekerja SPB
RESEARCH STUDENT TRAINING SCHEME : GRADUATE RESEARCH ASSISTANT (SLPP GRA) SKIM LATIHAN PELAJAR PENYELIDIKAN : PEMBANTU PENYELIDIKAN SISWAZAH (SLPP GRA) SLPP GRA Research Student Grant RSG


Semua penyelidik diharap mengambil maklum akan perubahan ini dan memastikan semua borang yang berkaitan adalah terkini dengan mengambil kira perubahan nama di setiap borang bagi mengelakkan sebarang kesulitan semasa proses tuntutan pembayaran dibuat.

 

Terima kasih / Thank you

SHAHRULNIZAHANI MOHAMMAD DIN

Pegawai Penyelidik / Research Officer

Pusat Pengurusan Penyelidikan

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM Johor Bahru,

Johor, Malaysia