Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera,

Penyelidik UTM yang dihormati,

Adalah dimaklumkan bahawa Kerajaan telah menyediakan sejumlah peruntukan dalam bentuk Geran Penyelidikan Ilmiah bagi melaksanakan kajian -kajian berkaitan penyalahgunaan dadah dan bahan di Malaysia.

Geran Penyelidikan Ilmiah ini bertujuan untuk memberi peluang kepada penyelidik-penyelidik profesional menjalankan kajian saintifik dan penyelidikan yang relevan dengan permasalahan dadah negara serta menghasilkan suatu penemuan baharu yang meningkatkan mutu perkhidmatan AADK kepada rakyat serta meningkatkan keberhasilan program yang dijalankan.

Tempoh tawaran dibuka untuk permohonan ini adalah mulai 1 sehingga 21 Februari 2021.

KINDLY OPEN THIS LINK FOR MORE DETAIL