SIRI KULIAH PENYELIDIKAN 2021

Siri Kuliah Penyelidikan Anjuran UTM Talent Transformation Centre

Siri 1 : Peranan rmc dalam pengurusan penyelidikan utm
Siri 3 : Apa yang anda perlu tahu untuk pembelian penyelidikan?
Siri 5 : Apa tuntutan bayaran dalam penyelidikan?
Siri 7 : Pengurusan Geran Antarabangsa

Download Presentation Slides

Siri 9 : Pentingkah penyata kewangan penyelidikan?
Siri 11 : Mengenal element kewangan dalam budget proposal penyelidikan
Siri 13 : Pengenalan MALAYSIA RESEARCH ASSESSMENT (MyRA)
Siri 2 : Bagaimanakah Anda Menguruskan Harta Penyelidikan?
Siri 4 : Pengurusan Penyelidikan / Pengurusan Projek
Siri 6 : Bersatu Kita Maju (Perspektif DTD)
Siri 8 : Pengurusan AP 59 dan kesan dalam kewangan penyelidikan serta impak pada penyelidik/staf
Siri 10 : Tanggungjawab penyelidik/staf apabila tamat geran penyelidikan atau tamat perkhidmatan
Siri 12 : Pemantauan projek penyelidikan