PUTRAJAYA, 9 Mei – Dekan Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Prof Dr Ruzairi Abdul Rahim dilantik sebagai Naib Canselor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) yang baharu, berkuat kuasa hari ini.

Perlantikan Prof. Ruzairi adalah bagi menggantikan Datuk Prof Dr Wahid Razzaly yang telah tamat tempoh perkhidmatan sebagai Naib Canselor universiti itu pada 14 April 2022 yang lalu.

Menurut kenyataan media Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), pengalaman luas yang dimiliki oleh Prof. Ruzairi mampu melonjakkan UTHM sebagai Universiti Teknousahawan Global (Global Technopreneur University) menjelang 2030.

Prof. Ruzairi juga diyakini berkemampuan untuk menerajui UTHM sebagai salah sebuah universiti awam dalam rangkaian ‘Malaysia Technical University Network’ atau MTUN dengan mengambil kira pengalaman pentadbiran yang luas dan juga reputasi akademik ulung yang dimiliki individu ini.

Mempunyai kepakaran dalam bidang Kejuruteraan Elektronik, Prof. Ruzairi, 55, memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sistem Elektronik dan Kejuruteraan Kawalan dari Sheffield City Polytechnic, United Kingdom pada 1992 seterusnya Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Instrumentasi Kejuruteraan Elektronik dari Sheffield Hellam University, United Kingdom pada tahun 1996.

Berpengalaman luas dalam pentadbiran, Prof. Ruzairi pernah menjawat pelbagai jawatan pentadbir akademik seperti Ketua Makmal Kejuruteraan Instrumentasi, Ketua Jabatan Kawalan dan Instrumentasi Kejuruteraan, Timbalan Dekan (Perkhidmatan Korporat) Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), Pengarah RMC dan Dekan Fakulti Kejuruteraan UTM.

Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UTHM untuk tempoh tiga tahun dari 2016 hingga 2019.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index